B.Ed. 1st Year
Sl. No.Name25/Oct26/Oct27/Oct28/Oct29/Oct30/Oct31/Oct
1SUMANA SAMANTA - - - - - - -
2APARNA PRADHAN - - - - - - -
3SHIBAPRASAD JANA - - - - - - -
4ANKITA MAITI - - - - - - -
5BANASHREE PARIA - - - - - - -
6SANDIP SAMANTA - - - - - - -
7MALLIKA PARI - - - - - - -
8PIYALI PATRA MAITY - - - - - - -
9NABA KUMAR BARMAN - - - - - - -
10SUDIPTA MAITY - - - - - - -
11SHILPA BHOWMIK - - - - - - -
12SUDESNA MAITY - - - - - - -
13MALLIKA DARBAR - - - - - - -
14SHOVA MANDAL - - - - - - -
15KOUSIKI PATRA - - - - - - -
16MOUMITA MAITY - - - - - - -
17CHIRANJIT PANDA - - - - - - -
18EKADASHI MAL - - - - - - -
19SUPRITI ADHIKARY - - - - - - -
20ANINDITA DAS - - - - - - -
21BULTI JHAKAR - - - - - - -
22NILANJANA MAITY - - - - - - -
23RAMPADA MAJI - - - - - - -
24SOMA KUILYA - - - - - - -
25RUMA BERA - - - - - - -
26 SUBRATA JANA - - - - - - -
27SUSMITA DAS - - - - - - -
28RAJESH JANA - - - - - - -
29SWARNALI PRAMANIK - - - - - - -
30DEBLINA BHOWMIK - - - - - - -
31MOUMITA JANA - - - - - - -
32TANMOY KUITY - - - - - - -
33PRIYANKA KHANRA - - - - - - -
34TANUSHREE GHORAI - - - - - - -
35PARTHAPRATIM DAS - - - - - - -
36USHA SAMANTA - - - - - - -
37ASISH BARMAN - - - - - - -
38BIPASA KAR - - - - - - -
39TANUSHREE MANDAL - - - - - - -
40SUCHARITA MAITY - - - - - - -
41NABAKUMAR PATRA - - - - - - -
42PRASANTA SASMAL - - - - - - -
43SHEULI JANA - - - - - - -
44ARPITA JANA - - - - - - -

B.Ed. 2nd Year
Sl. No.Name25/Oct26/Oct27/Oct28/Oct29/Oct30/Oct31/Oct
1ATANU MONDAL - - - - - - -
2ANINDYA CHAKRABORTY - - - - - - -
3SULEKHA BARMAN - - - - - - -
4SURAJIT MAITY - - - - - - -
5ANUPAMA MAITI - - - - - - -
6NILU BARMAN - - - - - - -
7SOMASHREE SAMANTA - - - - - - -
8BHARAT KHALUA - - - - - - -
9SOMASRI PAL - - - - - - -
10SUKDEV MAITI - - - - - - -
11SOURAV MONDAL - - - - - - -
12ANANYA MANNA - - - - - - -
13SOVANA MAITI - - - - - - -
14PIJUSH JANA - - - - - - -
15SUBHANKAR DUTTA GUPTA - - - - - - -
16DEBASHREE MONDAL - - - - - - -
17MOUMITA BERA - - - - - - -
18MILAN HAIT - - - - - - -
19TRISHITA MITRA - - - - - - -
20DHRUBAYAN MAPARU - - - - - - -
21MANORAMA MAITY - - - - - - -
22PURNENDU GHORAI - - - - - - -
23KRISHNA PRASAD BERA - - - - - - -
24BEBI JANA - - - - - - -
25TANUSHREE BARMAN - - - - - - -
26SUDARSITA PANDA - - - - - - -
27SANATAN SINGHA - - - - - - -
28BIDHYADHARI BINDAI - - - - - - -
29JYOTSHNA BHUNIA - - - - - - -
30SUPARNA KANTI MAL - - - - - - -
31UMA BERA - - - - - - -
32NABARITA GHORAI - - - - - - -
33PINKI SAMANTA - - - - - - -
34ARPITA MAITI - - - - - - -
35SONALI JANA - - - - - - -
36MADHUSHREE BARMAN - - - - - - -
37ARPITA BERA - - - - - - -
38DEBRAJ SASMAL - - - - - - -
39DIPTI BARMAN - - - - - - -
40BARNALI KUILYA - - - - - - -
41MOUMITA JANA - - - - - - -
42PRITAM PATRA - - - - - - -
43SRABANI DAS - - - - - - -
44BABY DAS - - - - - - -
45SUKHENDU HAIT - - - - - - -
46SOUMITRA BHOWMIK - - - - - - -
47PURNIMA BARMAN - - - - - - -
48RAJASHRI JANA - - - - - - -
49AVISHEK MANDAL - - - - - - -